Ældresagen, Nr. Snede og Aktivitetsrådet på Bavnehøj har indledt et samarbejde omkring IT undervisning.

Al IT undervisning og Datastue/Net Cafe har lokaler på Bavnehøj.

Frivillige fra begge afd. vil hjælpe til med vejledning og undervisning.

 Vi henviser også til:

Datastue/Net café er åben  hver tirsdag fra

kl. 14 - 15