Referat fra Årsmøde med Aktivitetscentrene d. 30. oktober 2023

i Aktivitetscenter Bording


Referent: Jeanette Kramer
Samarbejdsaftaler
Ændringer til samarbejdsaftalen:
• Der skal ændres til ”Samarbejdsaftale for Aktivitetscentrene Ikast-Brande kommune” på side 1 i
samarbejdsaftalen, og så skal der på siderne 3 og 4 stå Samarbejdsaftale for hhv. Bording,
Bavnehøj osv.
• Der skal tilføjes førtidspensionister til målgruppen.
Kontingent:
• Kontingentet fastholdes på 150 kr/år. Påmindelse om, at der forud for årsmødet skal tilkendegives
ønske til ændring af kontingent, således alle aktivitetscentre har mulighed for at drøfte det inden
mødet.
Forebyggende hjemmebesøg – samarbejde om senioreftermiddage primo 2024.
Der er interesse for et videre samarbejde herom. Alle er velkomne, men der sendes personlige invitationer
ud fra kommunen til de 75-80 årige borgere.
Arrangementet afholdes i 2024 i følgende Aktivitetscentre:
- Bording
- Norgesgade (evt. Aktivitetshuset i stedet for, såfremt Norgesgade er udfordret på formandsskifte i
samme periode)
- Brandlundparken
- Bavnehøj
Forslag til temaer:
- Kost og bevægelse
- Oplæg fra politiet om trick-tyveri og digital svindel.
- Ensomhed og forebyggelse heraf, evt. i sammenhæng med mad og bevægelse.
- Fremtidsfuldmagt
Margit og Jeanette tager temaerne med til medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg, og vender
tilbage med tidspunkter og tema til aktivitetscentrene. Aktivitetscentrene skal melde til Jeanette, hvilke
ugedage, der passer bedst til afholdelse af arrangementet.
Forslag om at lave mere reklame for aktivitetscentrene i forbindelse med senioreftermiddage ved at
medsende oversigt over kontaktoplysninger på aktivitetscentrene i invitationen.
Årsmøde 2024
Næste årsmøde arrangeres af Aktivitetscenter Brandlundparken og Frivillighedskoordinator. Årsmødet vi