Årsmøde aktivitetscenter Bavnehøj

Aktivitetsrådet afholder ordinært årsmøde

Mandag den 15. januar 2024 kl. 13.00

Dagsorden er således:

 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning.
 5. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab
 6. Valg af 3 medlemmer til aktivitetsrådet.
 7. Valg af 3 suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet skal

skriftlig være aktivitetsrådet i hænde senest den 10. januar.

Vi er vært ved efterfølgende kaffebord.

Kun borgere med medlemskort har stemmeret.

 

Venlig hilsen

Aktivitetsrådet