• Aktivitetsrådsmøde onsdag den 8. maj 2024 kl. 13 på Bavnehøj

  Deltagere: Anna-Lise Nielsen, Solveig Nielsen, Inger Mikkelsen, Britta Mosegaard, Susanne Foged, Kirsten Jensen, Jonna Rehde og Anne Marie Rundkvist.   

  Afbud fra: frivillighedskoordinator Kristina Overgaard, Marita Næs og Karen Kristensen

   

  1. Velkomst og kaffe: – Jonna bød velkommen, og da ”kaffedamen" havde meldt afbud, var der indkøbt lækre islagkager til kaffen.

   

  1. Godkendelse af referat: Referat godkendt

   

  1. Fremlæggelse af regnskab: Regnskab gennemgået og godkendt. SOS og Højskole blev ved samme lejlighed evalueret, og begge dage forløb tilfredsstillende.

   

  1. Forklæder: – Solveig har undersøgt pris og vilkår for indkøb. Jonna bestiller forklæder i sort, med lomme og med logo, enten påtrykt eller broderet i blå, så det matcher logoet i ”Aktivitetscenter Bavnehøj”.

   

  1. Spiritusbevilling/politi/alkoholpolitik: Den nuværende politik blev drøftet, og ud fra drøftelserne laver Jonna et oplæg til næste møde i juni.  

   

  1. Udflugt d. 15. maj: Der er kun 29 tilmeldte. Vi vælger dog at gennemføre turen trods den lave tilmelding og vi evaluerer efterfølgende, om vi skal arrangere en tur i 2025. Der er søgt om §18 midler. 

   

  1. Rådsudflugt: Det er bestemt at det bliver fredag den 16. august 2024, fra ca. kl. 14.00. Invitation følger.

   

  1. Forespørgsel på en læseklub: Der har været en forespørgsel på om der kunne oprettes en ”læseklub” på Aktivitetscentret. Der er p.t. ingen der vil være ”tovholder” på projektet. Hvis der er nogen der har lyst til at være tovholder og oprette en læseklub, så kontakt venligst aktivitetsrådet.

   

  1. Affaldssortering og placering på Bavnehøj: Der er p.t. ingen konklusion på placeringen!!

   

  1. Bordet rundt: Susanne: Holder ferie og Jonna ta`r over i 14 dage med regnskabet indtil Susanne er tilbage. Kirsten: Efterlyser engangshandsker til brug ved SOS og fredagscafe. Jonna spørger hjemmeplejen. Anne Marie: Har været til borgerprojektering i N.S. Hallen. Hun orienterede kort herfra. - A.M. har hængt sedler op i køkkenet med henblik på rengøring/afrimning af køl og frys, så man kan se hvornår der sidst er rengjort. Ligeledes med afkalkning af kaffemaskiner.                            Inger: Marita og Inger har lavet et oplæg til små arrangementer, som vores bidrag til ”Aktivitetsugen” i uge 35. Det bliver onsdag den 28.8.2024 fra kl. 10 – 12.  Godkendt af rådet. Jonna:  Repair-cafeèn  har sagt op på Bavnehøj, og rykker op i den nye Genbrugsbutik. De har sidste dag på Bavnehøj den 15. maj. Tirsdag den 14. maj kører ”Bussen” kl. 18.15 fra Bavnehøj til dialogmøde i Brande. Jonna, Annelise, Solveig, Kirsten, Anne Marie og Britta deltager.   -  Husk at gemme diverse følgesedler til Jonna, når der afleveres varer til Bavnehøj.  

   

  1. Orientering: Jonna orienterede om ”Karlekammeret”, der på rådets forespørgsel om at oprette et ekstra hold, har sagt nej til dette. Og de vil ikke være flere på holdet, da gruppen så bliver for stor. Ventelisten til holdet er dog ikke så stor, så de kører videre uændret og byder dem der er på ventelisten ind, hvis der er et afbud.

   

  1. Evt. – Ikke noget til punktet

   

        Jonna takkede for et godt møde.

   

  Næste aktivitetsrådsmøde: Onsdag, den 12. juni 2024, kl. 13.00       

   

   

   

   

                                                                                                                                                                              Ref./Britta