Referat fra Aktivitetsrådsmøde den 10. maj


Afbud: Britta, Jeannette

  1. Velkomst og kaffe
  2. Godkendelse af referat – godkendt

 

      3.Fremlæggelse af regnskab – fremlagt.

Regnskabet for april omdelt. Fint overskud på højskoledag, men udgifterne fra højskoledag og udflugten er ikke fratrukket endnu.

 

  4. evl.af SOS – Drikkevarer sælges i forbindelse med maden og evt senere.

Musikken var svær at høre.

Pænt overskud.


5.  evl. af Højskoledagen

Pænt overskud på kr. 13.011,60.

Håndmadderne var ikke tilfredsstillende.

Tilbagemeldingerne på underholdningen har været rigtig gode.

Afskærmning for solen i forbindelse lysbilleder mangler. 


  6. Planlægning af udflugten til Egeskov Slot

33 betalende.

Idéer til udflugt næste år efterlyses.


  7. Donation til Repair Café fra Lærestandens Brandforsikring.


    8. Duge: hvem vasker og lægger dugene på plads efter festerne?

Susanne vasker efter SOS 1, men først om mandagen.

Karen efter SOS 2 og fredags café.

Andre arrangementer sørger dem der står for arrangementet at vaske dugene.

Hvis der står en kurv med rene duge, når man kommer til mandagskaffe, så tager den der har tjansen og lægger dem sammen og på plads inde ved porcelænet.

Der købes et tørrestativ (Anne Marie)


  9. Bordet rundt

Annelise: Babysalmesang 6 babyer/mødre et godt arrangement.

Susanne: Spørgsmål vedr. DSH annoncering?

Karen: Stole rengjort.

Sammenfald af frivilligfest og arrangement med Ældre Sagen Klovborg. Derfor flyttes frivilligfesten til den 16. november kl. 18.00.

Sommerfest den 16. Juni.

Butikken. Intet salg for private.

                Solvejg: Julemarked på Østervang den 2. december.

                Anne Marie: Spillegruppen holder sommerpause            

                Jonna:  Køber nye stole  til reserve.

  10. Orientering
                Socialt kompas: Jonna har lagt nogle aktiviteter ind på siden.
                Møde i ældrerådet om fremtidige boligformer  dato???

Dialogmøde den 12. juni 19.00 - 21.30 i Engesvanghallen.

Lokalebooking på Bavnehøj søges på www.aktivikastbrande.dk

Arrangement for alle ”Tag med ud og fisk” torsdag den 8. Juni, Lystfiskersøen i Skyggehale.

 

Referent: Marita Næs