Referat af aktivitetsrådsmøde, onsdag den 18. januar 2023, på Bavnehøj

 

Deltagere: Anna-Lise Nielsen, Susanne Foged, Solveig Nielsen, Kirsten Jensen, Karen Kristensen, Jonna Rehde, Marita Næs, Karin Kalhøj Kristensen, Anne Marie Rundkvist og Britta Mosegaard Kristensen.

Frivillighedskoordinator: Jeanette Buhl Kramer

 

  1. Velkomst og præsentation af alle medlemmer: Jonna bød velkommen til alle, samt en særlig velkomst til Marita Næs Berthelsen som nyvalgt medlem. Alle medlemmer præsenterede sig.

 

  1. Konstituering af aktivitetsrådet: Formand: Jonna Rehde, næstformand: Anne Marie Rundkvist, Kasserer: Susanne Foged, 1. sekretær: Britta Mosegaard, 2. sekretær: Marita Næs. 1. suppleant: Karin Kristensen, 2. suppleant: Anna-Lise Nielsen, 3. suppleant: Solveig Nielsen.

 

  1. Smørrebrød: Det nyvalgte råd nød 2 stk. smørrebrød, med efterfølgende kaffe og småkager

 

  1. Rettelse af årsfolder: Årsfolder blev gennemgået og rettet til.

 

  1. Godkendelse af referat fra den 14. dec.: Siden sidste møde, har Jeanette undersøgt, hvad man gør på de øvrige centre i forhold betaling af mad, for de personer der arrangerer og hjælper til ved arrangementer på Aktivitetscentret. Ud fra undersøgelsen blev det besluttet, at man som hjælper på Aktivitetscenter Bavnehøj, ikke skal betale for mad.  Referatet blev herefter godkendt.

 

  1. Regnskab: Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Aktivitetsplan 2023: Aktivitetsplanen blev omdelt og godkendt med få rettelser.

 

  1. Gennemgang af Info Arbejdsgrupper 2023: Information om arbejdsgrupper blev omdelt, og godkendt med enkelte rettelser/tilføjelser.

 

  1. Orientering: Jeanette orienterede om, hvad der ”rører sig” fremadrettet ved IBK (Ikast-Brande Kommune)

 

  1. Eventuelt: Karen har fået en forespørgsel om, hvorvidt medlemskortet til Aktivitetscentret (150 kr.) gælder for alle aktivitetscentre i IBK. Det blev præciseret, at medlemskortet gælder til ALLE Aktivitetscentre i IBK. Jonna tilføjer det i årsfolderen, så der ikke er tvivl. Herefter var der snak om løst og fast ved bordet.

 

Næste aktivitetsrådsmøde er den 8. februar 2023, kl. 13.00.

 

Referent/Britta