Referat fra Årsmøde med Aktivitetscentrene d. 30. oktober 2023 i
Aktivitetscenter Bording
Referent: Jeanette Kramer
Samarbejdsaftaler
Ændringer til samarbejdsaftalen:
• Der skal ændres til ”Samarbejdsaftale for Aktivitetscentrene Ikast-Brande kommune” på side 1 i
samarbejdsaftalen, og så skal der på siderne 3 og 4 stå Samarbejdsaftale for hhv. Bording,
Bavnehøj osv.
• Der skal tilføjes førtidspensionister til målgruppen.
Kontingent:
• Kontingentet fastholdes på 150 kr/år. Påmindelse om, at der forud for årsmødet skal tilkendegives
ønske til ændring af kontingent, således alle aktivitetscentre har mulighed for at drøfte det inden
mødet.
Forebyggende hjemmebesøg – samarbejde om senioreftermiddage primo 2024.
Der er interesse for et videre samarbejde herom. Alle er velkomne, men der sendes personlige invitationer
ud fra kommunen til de 75-80 årige borgere.
Arrangementet afholdes i 2024 i følgende Aktivitetscentre:
- Bording
- Norgesgade (evt. Aktivitetshuset i stedet for, såfremt Norgesgade er udfordret på formandsskifte i
samme periode)
- Brandlundparken
- Bavnehøj
Forslag til temaer:
- Kost og bevægelse
- Oplæg fra politiet om trick-tyveri og digital svindel.
- Ensomhed og forebyggelse heraf, evt. i sammenhæng med mad og bevægelse.
- Fremtidsfuldmagt
Margit og Jeanette tager temaerne med til medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg, og vender
tilbage med tidspunkter og tema til aktivitetscentrene. Aktivitetscentrene skal melde til Jeanette, hvilke
ugedage, der passer bedst til afholdelse af arrangementet.
Forslag om at lave mere reklame for aktivitetscentrene i forbindelse med senioreftermiddage ved at
medsende oversigt over kontaktoplysninger på aktivitetscentrene i invitationen.
Årsmøde 2024
Næste årsmøde arrangeres af Aktivitetscenter Brandlundparken og Frivillighedskoordinator. Årsmødet vi      

Referat af aktivitetsrådsmøde, onsdag den 8. november 2023, på Bavnehøj

 

Deltagere: Susanne Foged, Karen Kristensen, Jonna Rehde, Marita Næs, Karin Kalhøj Kristensen, Kirsten Jensen, Anne Marie Rundkvist og Britta Mosegaard Kristensen.

Afbud: Anne Lise Nielsen og Jeanette Buhl Kramer

 

  1. Velkomst og kaffe: Vi nød Kirsten`s dejlige æblecrumble med flødeskum

 

  1. Godkendelse af referat: Godkendt

 

  1. Fremlæggelse af regnskab: Regnskab godkendt – der er søgt paragraf 18 til fællesskabsdagen, men kan ikke bevilges. Vi drøftede km pris, når frivillige kører til møder i foreningsregi. Vi besluttede at det fremover skal være statens høje takst, der honoreres, som p.t. er 3,73 kr. Dette træder i kraft pr. 1.1.2024. Indtil nu er der blevet afregnet med den lave takst, som er 2,19 . Regnskabet gennemgået

 

  1. Julemarked d. 25. november: – Karin og Anne Marie: Der er styr på arrangementet. Jonna sørger for annonce i Brande Bladet i uge 46. Indbydelsen sendes også ud som nyhedsmail ved Susanne. Der er tilmeldt 13 stande ind til nu, incl. vores egne 5. Altså 8 stande udefra.

 

  1. Planlægning af julefrokost/cafe’ d. 8. december– Karen og Kirsten: Der er styr på arrangementet.

 

  1. Afpudsning af Frivilligfest d. 16. november: Indtil videre er der 87 tilmeldte – mangler svar fra 10 – og arbejdsfordelingen er gennemgået, så der er styr på det også.

 

  1. Af fælles Årsmøde i kommunen: Der var på mødet meget obs på digital sikkerhed, og der er lavet en folder, som er fordelt til alle Aktivitetscentre til udlevering. Anne Marie hænger referatet op på opslagstavlen og Jonna lægger den på Bavnehøj`s hjemmeside.

 

  1. Bordet rundt: Solveig: Skal vi afholde et ide-møde, for at få forslag til aktiviteter på Bavnehøj. I et Forum for alle så der kan give Ris/Ros?           Anne Marie: Hvad med at lave en eller flere temaaftner, hvor man smager på f.eks.  kaffe, vin, rom eller andet. Det skal være en aften så alle har mulighed for at komme. Evt. Temaaften med digital sikkerhed, apropos den aktuelle situation på IT området med at snyde folk?                                                    Marita: Hvad med at lave samarbejde med øvrige foreninger. F.eks. NSkubib – de har mange besøgende. Evt. lave noget sammen med billard-klubben. Hvad med en Læseklub – Bobspil – en quizaften – Hærvejskoret – folkedans?             Susanne: Vi skal huske at sende relevant information til Susanne, af hensyn til udsendelse i nyhedsmail. Der er datoer i aktivitetslisten for 2024, der ikke hænger sammen. Jonna er obs på at få rettet til.  Under SOS skal der desuden rettes til så der står at det er smørrebrød man får og ikke håndmadder. Susanne kunne også oplyse at hun ikke kan lave mandagskaffe om mandagen i 2024.                                                                                                                        Jonna: Jonna og Anne Marie tager d.d. til et møde i Nørre Snede Sognehus om samarbejde foreninger i mellem. Har spurgt ”Ældre Sagens” formand om ikke de skal med af hensyn til samkøring af datoer fremadrettet. Mødet måske identisk med det møde vi har overvejet at arrangere, omkring udveksling af samarbejde. Det sætter vi så lige på pause indtil vi hører nærmere fra mødet i Sognehuset. Der har været møde i udflugtsgruppen vedr. udflugten den 15.5.24 – vi har fået besked på at melde tilbage til busselskabet en måned før af hensyn til mad, kaffe m.m. – det er efter vores mening for lang tid for vores medlemmer. Jonna melder tilbage at vi helst skal ned på ca. 10 dage før.

 

  1. Orientering: skal vi købe en ny rumdeler?: Jonna har været i forbindelse med ”fixerne” i Repaircafe`en og de har ”fixet” rumdeleren så den igen står stabilt. Penge sparet = penge tjentJ
  2. : Marita spurgte om køkkenet må bruges til f.eks. at bage kage? Iflg. Jonna så må man gerne.

                                                                                                                                                                         

            Næste møde: onsdag den 13. december kl. 13.00 /    ref. Britta