Aktivitetscenter Bavnehøj.

Er et brugerdrevet aktivitetscenter, hvilket betyder, at centret bliver drevet på frivillig basis.

Aktivitetsrådet er et frivilligt råd, som fungerer efter kommunale retningslinjer, men med egne vedtægter og økonomi.

Medlemskort til "Aktivitetscenter Bavnehøj" koster 150 kr. årligt 

Der er pt. 30 faste aktiviteter om ugen og ca. samme antal faste aktiviteter om måneden. Andre foreninger og grupper laver også aktiviteter på centret. Bl.a. har pensionistforeningen et månedligt bankospil, ligesom der arrangeres modeopvisning  m. m.

Aktivitetsrådets mål for ”Aktivitetscenter Bavnehøj” er, at centeret opleves som et aktivt værested for efterlønnere og pensionister i Ikast- Brande Kommune.

Formålet med aktivitetsrådets arbejde er:

  • at medvirke til at skabe gode rammer for øget livskvalitet
  • at fremme livslyst og virketrang
  • at skabe gode rammer for fysiske og kreative aktiviteter
  • at tage initiativ til mentale, sociale og kulturelle arrangementer
  • at være med til at skabe spændende og inspirerende fysiske rammer
  • at fremme bevidstheden om at ”Aktivitetscenter Bavnehøj” er et spændende og aktivt sted.

Venlig hilsen

Aktivitetsrådet